Uprawnienia sep – jakie dają nam możliwości

Uprawnienia sep to przede wszystkim furtka do wykonywania prac pod napięciem nie większym niż 1 kV. Osoby, które posiadają takie uprawnienia, mogą zajmować się montażem sprzętu zasilanego z sieci elektrycznej, ale również go obsługiwać.

Sep uprawnienia do 1 kV to realna szansa na rozwój zawodowy, ponieważ uprawniają do przeprowadzania wszelkiego rodzaju remontów, konserwacji, montażu sieci elektrycznych, a także urządzeń, które pracują pod napięciem. Dzięki wiedzy uzyskanej na szkoleniu sepowskim otrzymuje się możliwość pracy w eksploatacji oraz dozorze urządzeń elektrycznych, instalacji i sieci elektroenergetycznych. Po skończeniu kursu i zdaniu egzaminu państwowego przed komisją SEP kursanci mają możliwość znalezienia pracy nie tylko na rynku krajowym, ale również i zagranicznym.

Uprawnienia sep – szkolenia sep

Szkolenia sepowskie prowadzone są w wielu różnych placówkach szkoleniowych, nie tylko w największych miastach. Po odbyciu szkolenia zazwyczaj jest to jednodniowe szkolenie, uczestnicy kursu podchodzą do państwowego egzaminu przed komisją SEP. Po pozytywnym zaliczeniu egzaminu kursanci otrzymują zaświadczenie dotyczące uprawnień sep. To świadectwo kwalifikacyjne ważne jest przez 5 lat, po tym czasie należy je odnowić.

Wiele zakładów pracy wymaga wręcz posiadania potwierdzenia kwalifikacji, ponieważ są one niezbędne do wykonywania zawodów związanych z elektryką i elektroniką. Pozyskane uprawnienia sep otwierają także drogę do zmiany pracy, a nawet awansu. Zdecydowanie posiadanie uprawnień sepowskich do 1 kV to już wyższe kwalifikacje, bo nie każdy może się takimi pochwalić, a co za tym idzie szansa na rozwój zawodowy.