Uprawnienia sep, czyli jakimi uprawnieniami legitymują się elektrycy

Nie ulega wątpliwości, że praca elektryka związana jest z ogromną odpowiedzialnością. Ze względu na pojawianie się nowych technologii ten zawód podlega nieustannemu rozwojowi. Zatem zawodowy elektryk powinien nieustannie weryfikować i podnosić swoje kwalifikacje.

Uprawnienia sep – czy warto wybrać elektryka z uprawnieniami

Planując zatrudnienie elektryka, często klienci zastanawiają się, czy kierować się niską ceną usług, czy postawić na wykwalifikowanego specjalistę. Wszak to ten drugi da nam pewność, że wykonana praca będzie rzetelna i bezpieczna.

Zapewne wielu zastanawia się, kogo można w takim razie określić mianem elektryka z kwalifikacjami. Otóż taka osoba musi mieć wykształcenie specjalistyczne na poziomie średnim lub wyższym. Jednak to nie daje gwarancji do praktycznego przygotowania do zawodu, tutaj konieczne jest ciągłe podnoszenie kwalifikacji oraz zdobywanie uprawnień, by móc funkcjonować w tej branży.

Uprawnienia sep – kto je nadaje elektrykowi

Organizacja, która od dawien dawna jest odpowiedzialna za podnoszenie wiedzy, kwalifikacji oraz kultury technicznej to Stowarzyszenie Elektryków Polskich, w skrócie SEP. Stowarzyszenie to bierze aktywny udział w weryfikacji umiejętności oraz nadawaniu tych uprawnień.

Rodzaje uprawnień dla elektryków

Każda osoba, która wykonuje zawód elektryka, może uzyskać między innymi uprawnienia:

• W zakresie eksploatacji
• Budowlane
• Rzeczoznawcy budowlanego
• Rzeczoznawcy, specjalisty oraz weryfikatora SEP
• Biegłego sądowego
• Itp.

Powyższe zestawienie to tylko część ukazująca jak zróżnicowane są uprawnienia sep, o jakie mogą, a czasem nawet muszą ubiegać się osoby, które chcą wykonywać zawód elektryka.
Największe grupy chętnych są na uzyskanie kompetencji w zakresie eksploatacji oraz uprawnienia budowlane.
Powierzając elektrykowi montaż instalacji elektrycznych, musimy mieć świadomość, że wymagają one wiedzy, doświadczenia oraz dużych kompetencji od danego elektryka. Dlatego tak ogromne znaczenie ma wcześniejsza weryfikacja kwalifikacji i uprawnień danego wykonawcy, przed powierzeniem mu zlecenia.